Jeśli chcesz Coś Zrobić *Nie Próbuj* – Zrób TO!..

Największą zmorą braku sukcesu jest brak działania.

Wiele razy próbujemy tylko coś zrobić. Rozmyślamy, planujemy i szacujemy. Kupujemy niezbędne szkolenia, oprogramowanie, narzędzia itp. Cały czas jesteśmy w fazie przygotowawczej.

Niestety faza ta może trwać bardzo długo i prawda jest taka, że im dłużej tym częściej ODDALA ona nas od zamierzonego celu.

Doskonały czas nigdy nie nadejdzie, doskonałe warunki nigdy nie będą na nas czekały.

W związku z tym NIE próbuj czegoś zrobić. ZRÓB TO używając środków i możliwości, które aktualnie są w Twoim posiadaniu.

Zapraszam po więcej informacji:

Pozostaw komentarz pod spodem. Jakie są Twoje przemyślenia.

Pozostaw swój komentarz

Leave A Response

* Denotes Required Field