Polityka Prywatności

Każdego użytkownika i klienta serwisu oraz newsletterów należących do RobertOlinski.pl, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie https://robertolinski.pl/. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Politykę prywatności naszych klientów traktujemy bardzo poważnie, dlatego poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie poszczególnych jej aspektów.

Najważniejsza zasada jaką się kierujemy to: RobertOlinski.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów/użytkowników swojego serwisu i newsletterów.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu RobertOlinski.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza zapisu lub w inny sposób. Charakter podania danych jest dobrowolny. Dane są przetwarzane przez serwis RobertOlinski.pl, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Podając swoje dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i porad, wysyłanych przez właścicieli serwisu RobertOlinski.pl.

Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Są one niezbędne to wysłania zakupionego kursu, produktu lub uczestnictwa w sesjach terapeutycznych.

W przypadku rezerwacji bezpłatnej konsultacji, są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel. kontaktowego i nazwa w serwisie Skype.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Serwis RobertOlinski.pl zobowiązuje się do nie udostępniania Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów, porad i kursów

Zapisanie się do otrzymywania elektronicznych i bezpłatnych newsletterów, porad i mini kursów, należących do RobertOlinski.pl, wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe, aby otrzymać dostęp do bezpłatnych newsletterów, porad i mini kursów.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera, bazy porad i/lub mini kursów. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby dostarczyć zamówione przez subskrybenta materiały, na jego pocztę elektroniczną w celu skorzystania z ich treści. Imię pozwala na personalizację wysyłanych do subskrybenta wiadomości e-mail i zwracanie się do niego po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów, oferowanych przez RobertOlinski.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu, pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

RobertOlinski.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Te niezapowiedziane wiadomości od RobertOlinski.pl to informacje i porady, odnoszące się bezpośrednio do serwisu, oferowanych usług i produktów, oferowanych przez RobertOlinski.pl, informacje komercyjne, dotyczące kursów, szkoleń, biletów i specjalnych promocji, oraz niekomercyjne, takie jak np. życzenia, rekomendacje itp.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe wpisane w komentarzach na RobertOlinski.pl, są ogólnodostępne.

RobertOlinski.pl nie ma możliwości zabezpieczenia osób, pozostawiających swoje komentarze na stronach serwisu RobertOLinski.pl, przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają w celu przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Wszystkie obszary serwisu RobertOlinski.pl, wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe, wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Pozostałe Postanowienia

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do RobertOlinski.pl, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez RobertOlinski.pl. W przypadku pytań proszę pisać: info@robertolinski.pl