Hipnoza i hipnoterapia jest dziedziną nadal budzącą wiele pytań i kontrowersji. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Podczas osobistej sesji hipnoterapeutycznej wszelkie zagadnienia związane z hipnoterapią zostają omówione bardziej szczegółowo. Żadne z twoich pytań nie pozostanie bez odpowiedzi.

Poniżej znajdziesz również odpowiedzi na pytania, które dotyczą nagrań kierowanej autohipnozy. Jeśli jest jednak zagadnienie, które nie zostało w pełni wyjaśnione i czujesz, że potrzebujesz więcej informacji, proszę napisz do mnie na info@robertolinski.pl

Co to jest hipnoza? +

Hipnoza jest stanem selektywnej i skoncentrowanej uwagi umysłu świadomego i pomimo że jest w 100% naturalnym i normalnym stanem, wciąż jest źle interpretowanym i jednocześnie bardzo fascynującym zjawiskiem.

Każdy człowiek posiada naturalne zdolności i możliwości w zagłębieniu się w ten unikalny stan podwyższonej świadomości, który określany jest wielokrotnie jako stan transu, w celach samouzdrawiania, zmiany osobowości, nawyków lub automatycznych, nieuświadomionych reakcji na zdarzenia w świecie zewnętrznym.

Hipnoza Kliniczna lub inaczej Hipnoterapia, wykorzystuje ten unikalny stan świadomości, określany jako trans w celach terapeutycznych. Znaczy to jednocześnie, że pacjenci nie są leczeni za pomocą hipnozy, a jedynie, że proces terapeutyczny przebiega w stanie transu hipnotycznego.

Kiedy zagłębisz się w stan transu hipnotycznego, możesz zacząć wykorzystywać swoje myśli, zdolności i doświadczenia w sposób, który najczęściej nie jest dla ciebie dostępny podczas „normalnego” stanu świadomości. Z pomocą hipnoterapeuty masz możliwość wytworzenia nowych, indywidualnych możliwości, które pozwolą ci na dokonanie pożądanych zmian w sposobie myślenia, odczuwania emocjonalnego i wszelkich form zachowania.

Z powodu przyczyn nie do końca jeszcze całkowicie poznanych, podczas transu hipnotycznego następują „automatyczne” ale w pełni intencjonalnie wywołane zmiany, których nie można dokonać w „normalnym” stanie świadomości.

Hipnoza Kliniczna jako efektywna forma terapii jest szeroko stosowana w uwalnianiu od różnego rodzaju lęków i fobii, kontroli bólu i stresu, pozbywaniu się nałogów i nawyków (jak na przykład nałóg palenia tytoniu, nadużywanie alkoholu), i wielu innych problemów psychologicznych, z którymi mogą spotkać się osoby w dzisiejszym świecie.

Terapię z wykorzystaniem hipnozy mogą przeprowadzać tylko hipnoterapeuci z odpowiednim wykształceniem zawodowym w tym kierunku. Niekiedy do przeprowadzenia hipnoterapii, hipnoterapeuta prowadzący będzie potrzebować zgody lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalisty, który zajmuje się danym typem schorzenia lub dolegliwości.

http://youtu.be/4VEO9DcORyE

Jak hipnoterapia oddziałuje na ciało? +

Ciało jest wzajemnie połączone z umysłem i reaguje na każdą myśl i jej rodzaj. Dla przykładu kiedy myślisz o czymś negatywnym lub o czymś co cię przeraża, natychmiast zwiększa się rytm twojego serca i spłyceniu ulega oddech. Możesz czuć również wówczas „dziwne” odczucia w okolicy żołądka, napięcie mięśniowe, pocenie się i tym podobne.

Ciało reaguje również wówczas kiedy w twoim umyśle panują myśli pełne radości. Całe ciało ulega wówczas odprężeniu, serce zwalnia rytm, pogłębieniu ulega oddech, zwiększa się stan kreatywności i logicznego myślenia.

Wszystkie wymienione reakcje wywołane są przez autonomiczny układ nerwowy, który odpowiada za twoje przetrwanie i są one wielokrotnie od ciebie niezależne. Jednakże ponieważ występuje połączenie ciała i umysłu, możesz również świadomie, poprzez zmianę myślenia i przebywanie w stanie wyciszenia i pełnej relaksacji ciała, wpływać na reakcje i funkcjonowanie całego twojego organizmu.

http://youtu.be/mYP_CvP6teA

Jak przebiega sesja hipnoterapii? +

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem skutecznej interwencji hipnoterapeutycznej jest nawiązanie odpowiednich relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem/klientem.

Na samym początku będziesz proszony/a o podzielenie się z terapeutą swoimi problemami i określeniem elementu oczekiwanej i konkretnej zmiany, czyli celu terapii. Pełne zaufanie i odczucie bezpieczeństwa jest wymagane w celu przeprowadzenia skutecznej sesji.

Zanim terapeuta rozpocznie sesję, będziesz poproszony/a o wypełnienie formularza i podpisanie zgody na przeprowadzenie sesji hipnoterapeutycznej. Wszelkie informacje, którymi podzielisz się z terapeutą są niejawne i podlegają klauzuli tajemnicy zawodowej.

Każda sesja hipnoterapeutyczna jest inna dla każdej osoby, ale niezależnie od tego każda osoba doświadcza głębokiego rozluźnienia i relaksacji. Podstawą jest wewnętrzna zgoda i chęć bycia zahipnotyzowanym lub zahipnotyzowaną, wówczas nastąpi to bez większych problemów. Niektóre osoby łatwiej niż inne poddają się hipnozie, ale jak wynika z badań i statystyk dominująca większość społeczeństwa jest podatna na sugestie hipnotyczne.

Istnieje kilka sposobów na osiągnięcie stanu transu hipnotycznego. W większości wypadków, terapeuta prosi cię o zajęcie wygodnej pozycji siedzącej lub półleżącej na krześle w fotelu lub na sofie. Terapeuta podczas sesji używa tzw. głosu terapeutycznego, który charakteryzuje się zmienioną barwą, intensywnością projekcji i szybkością podawania sugestii, które zależą od fizycznie obserwowalnych reakcji twojego ciała.

Możesz zostać poproszony/a o wykorzystanie form wizualizacji, np. schodzenie schodami w dół lub wchodzenie w górę. Terapeuta może poprosić cię również o skoncentrowanie uwagi na punkcie w przestrzeni, przedmiocie lub na części ciała, podczas której będą wydawane sugestie i komendy.

W celu pogłębienia transu, wykorzystane mogą być techniki wizualizacyjne lub manipulacji odczuciami ciała fizycznego. U każdej osoby występują wówczas odczucia głębokiej relaksacji z jednoczesnym podwyższeniem samoświadomości i otoczenia. Następnie hipnoterapeuta może zastosować wiele technik podawania sugestii terapeutycznych, które będą w zgodzie z wcześniej wyznaczonym celem terapeutycznym.

Powrót do pełnego stanu świadomości i terminacja stanu transu odbywa się po zakończeniu sesji terapeutycznej i może odbywać się poprzez sugestie wybudzające. Po wybudzeniu ze stanu transu, odczujesz odświeżenie, lekkość, zwiększenie motywacji i poprawy ogólnego stanu samopoczucia.

W stanie transu występuje głębokie rozluźnienie ciała fizycznego i zmiana stanów świadomości, dlatego po zakończeniu sesji, najlepiej jeśli zanim zaczniesz prowadzić samochód lub inny pojazd, wskazany jest pięcio minutowy wolny spacer.

http://youtu.be/zrK7qV36rQY

W jaki sposób hipnoterapia pomaga? +

W umyśle podświadomym zapamiętane są wszelkie informacje z twojego życia i tym samym twój umysł podświadomy jest źródłem większości problemów związanych z postrzeganiem własnych możliwości i wierzeń. W nim przechowywane są również wszelkie formy zachowań i nawyków. Jednocześnie twój własny umysł podświadomy jest źródłem potężnych mocy twórczych, siły i wiedzy.

Hipnoterpia jest naturalną i efektywną formą terapii, która pozwala na połączenie z umysłem podświadomym i wydobycie z niego wszelkich zasobów do formowania nowych zachowań, zwiększenia potencjału twórczego, pozbycia się niechcianych nawyków, nałogów i zachowań, ale również na odnalezienie potencjalnych rozwiązań dla dręczących cię problemów.

Każda interwencja terapeutyczna ma na celu pozytywną zmianę. Samo przebywanie w stanie hipnozy lub transu hipnotycznego nie zawiera w sobie tego elementu. W momencie osiągnięcia odpowiedniego poziomu transu hipnotycznego, hipnoterapeuta może użyć wielu różnych technik podawania sugestii, począwszy od sugestii zalecających po autorytatywne. Podczas transu mogą również być wykorzystywane elementy psychoanalizy.

Dla przykładu hipnoterapeuta może wykorzystywać elementy zdarzeń z przeszłości lub nakierowywać cię na terapeutycznie umotywowane zdarzenia w przyszłości, które będą przyczyną do stworzenia twoich nowych zachowań i nawyków.

Autorytatywne sugestie zawierają wielokrotnie silne komendy dla umysłu podświadomego, dzięki którym możliwe jest przełamanie niektórych destrukcyjnych zachowań, jak na przykład brak wiary we własne możliwości lub uwolnienie się od nałogu palenia tytoniu.

Niektóre formy terapii, takie jak eliminacja stresu lub panowanie nad emocjami nie wymagają wielkich świadomych zmian w zachowaniu danej osoby, ale istnieją również bardziej skomplikowane formy destrukcyjnego zachowania jak np.: nadmierne jedzenie, ataki paniki lub formy depresji nie klinicznej, które wymagają bardziej złożonej interwencji terapeutycznej z elementami „pracy domowej”, która ma za zadanie wzmocnić zmiany psychologiczno-behawioralne.

http://youtu.be/6ffVulhCBTc

Jakie odczucia występują w stanie transu hipnotycznego? +

Słowo hipnoza, pochodzi od słowa „hypnos”, starożytnego greckiego określenia, które oznacza “sen”. Niestety jest to mylne określenie, ponieważ stan transu hipnotycznego nie jest snem, a wręcz przeciwnie. Wielokrotnie stan transu hipnotycznego i stan snu może wyglądać z zewnątrz podobnie, ponieważ ciało osoby będącej w transie jest zrelaksowane, a jej oczy najczęściej zamknięte (choć nie jest to regułą). Niemniej jednak poza tymi zewnętrznymi podobieństwami istnieje dość zasadnicza różnica.

Podstawową różnicą jest fakt, że w stanie transu hipnotycznego istotnie twoje ciało może wyglądać na całkowicie zrelaksowane, ale w tym samym czasie występować będzie podwyższona aktywność umysłowa i zwiększona świadomość poznawcza. Zdarzyć się może, że istotnie podczas sesji możesz samoczynnie zapaść w sen. W takim wypadku wybudzenie odbywa się samoczynnie po krótkiej chwili, lub w momencie, w którym hipnoterapeuta wyda ci odpowiednie sugestie.

Każda osoba, która doświadczyła transu hipnotycznego, wybudza się z uczuciem odświeżenia, zwiększonego uczucia odprężenia i relaksu z brakiem jakichkolwiek tzw. skutków ubocznych.

Stan transu hipnotycznego charakteryzuje się bardzo przyjemnym stanem relaksacji całego ciała, który osiągniesz całkowicie dobrowolnie. W takim stanie całkowitej relaksacji usłyszysz sugestie terapeutyczne, które trafiają bezpośrednio do części umysłu, która nazwana została umysłem podświadomym lub nieświadomym.

W stanie transu hipnotycznego, część świadoma umysłu jest tymczasowo „uśpiona”, zaabsorbowana lub ominięta w taki sposób, aby wszelkie pozytywne sugestie mające wywołać oczekiwaną terapeutyczną zmianę zachowania, trafiły do części nieświadomej, która reguluje wszelkie funkcje życiowe twojego organizmu, i która odpowiedzialna jest całkowicie za procesy poznawcze i behawioralne, czyli za wszelkie procesy mentalne zachodzące w twoim umyśle.

W trakcie transu hipnotycznego doświadczysz zwiększonej koncentracji na osiągnięciu i wykorzystaniu swojego własnego potencjału, zmianie samoograniczających przekonań i nawyków, ale również na osiągnięciu lepszych możliwości poznawczych swojej własnej osoby i naturalnych możliwości twórczych.

Intensywność transu hipnotycznego może być określona jako płytki trans, średni trans i głęboki trans. W większości wypadków podczas sesji hipnoterapii, poprowadzę cię do osiągnięcia średniego poziomu transu, podczas którego nastąpi zmiana metabolizmu twojego organizmu, zwolnieniu ulegnie akcja serca i oddychanie, a mózg przejdzie na obniżoną aktywność na falach „Alfa”, charakteryzującą się lepszym przyswajaniem wiedzy, uwolnieniem od stresu i jego destrukcyjnego działania. W takim stanie zwiększony zostaje również proces samoregeneracji organizmu.

Wszelkie formy aktywności mózgu prowadzone w stanie normalnej świadomości lub snu mogą być mierzone i badane i charakteryzują się produkcją fal mózgowych o innej częstotliwości. „Normalne” stany aktywności umysłowej zawierają stan snu, marzeń sennych i świadomej aktywności w stanie wybudzenia.

Bycie w stanie transu hipnotycznego, różni się znacząco od wszystkich trzech poprzednio wymienionych. Wówczas kiedy twoje ciało będzie zrelaksowane, a umysł w stanie wyciszenia, twój mózg zaczyna wówczas pracować na falach zwanych Alfa. Taki stan można zaobserwować i naukowo zmierzyć podczas transu hipnotycznego, stanów medytacji, modlitwy, marzeń na jawie, lub wówczas kiedy dana osoba zagłębi się w czytanie interesującej książki, słucha muzyki lub ogląda film na ekranie telewizora lub w kinie. Kiedy podczas podróży samochodem, nagle “wybudzasz” się podczas jazdy i nie pamiętasz pokonanego wcześniej odcinka drogi lub jej całości, jest to znak, że właśnie doświadczyłeś/aś stanu transu.

Niektóre osoby po odbyciu sesji hipnotycznej, stwierdzają, że nie były w stanie transu lub jak to określają nie były zahipnotyzowane. Taka ocena może być wywołana niezrozumieniem, który określa stan samego transu. Badania naukowe wykazują jednak zasadniczą różnicę w działaniu mózgu i jego aktywności podczas snu i podczas przebywania w transie hipnotycznym.

Wielokrotnie podczas transu hipnotycznego, możesz być zachęcony/a do prowadzenia rozmowy z hipnoterapeutą lub możesz zostać poproszony/a do werbalnego udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. W transie będziesz w pełni świadomy/a świadoma sytuacji, w której się znajdujesz, będziesz słyszeć wszystko co się dzieje dookoła, niejednokrotnie z większą intensywnością. Będziesz mieć również pełną kontrolę nad przebiegiem całej terapii.

Podczas sesji hipnoterapii pozostaniesz w stanie pełnej świadomości swojego ciała i zdarzeń zewnętrznych. Podczas transu nie występuje dominacja lub przejęcie kontroli nad twoim umysłem. Tego typu domniemania powstały na podstawie niezrozumienia działania umysłu i wielokrotnie są wywołane przez reżyserowane sceny filmowe lub seanse tzw. hipnozy scenicznej.

Czy mogę stracić kontrolę podczas transu hipnotycznego? +

Nie. Podczas całej sesji będziesz mieć pełną kontrolę nad jej przebiegiem.

Hipnoza pomaga na osiągnięciu stanów głębokiej koncentracji i pomaga w wykorzystaniu głębokich zasobów własnych umiejętności twórczych w sposób konstruktywny i pozytywny.

W ten sposób możesz osiągnąć zamierzone cele szybciej i w łatwiejszy sposób. Wykorzystując stan transu, dzięki sugestiom, zgodnym z celem terapeutycznym, możesz wręcz odzyskać większą kontrolę nad swoim własnym sposobem zachowania, zdrowia i ogólnego stanu dobrego samopoczucia.

Podczas transu hipnotycznego doświadczysz głębokiego rozluźnienia i relaksacji, nie snu. Podczas każdej chwili zmysły rejestrują co się dzieje naokoło i w każdym momencie jeśli będzie taka twoja wola, możliwe jest otwarcie oczu i zakończenie sesji terapeutycznej. Wielokrotnie pacjenci odczuwają jakby stan odpływania lub snu na jawie, ale jednocześnie występuje większa świadomość procesów wewnętrznych.

Podstawowym zadaniem hipnoterapii jest odzyskanie przez ciebie kontroli nad twoim własnym życiem. Odzyskanie kontroli, której brak mógł wywołać negatywny symptom, schorzenie lub nawyk.

Nikt nie może być zahipnotyzowany wbrew własnej woli i chęci. Nawet podczas głębokiego transu pozostaniesz w pełnej świadomości otoczenia i kontroli swoich reakcji. Rolą hipnoterapeuty jest pomoc w odzyskaniu przez ciebie większej kontroli nas twoim własnym umysłem, który zostanie otwarty na przyswojenie pozytywnych sugestii, ale jednocześnie będzie on zawsze w stanie odrzucić te błędne lub negatywne.

Może zdarzyć się, że nie będziesz pamiętać/ała wszystkich szczegółów sesji hipnoterapeutycznej. To znaczy, że świadomie możesz nie pamiętać całości usłyszanych informacji podczas stanu transu lub ich części. Jest to naturalne zjawisko tzw. amnezji. Amnezja występuje wówczas kiedy twoje wewnętrzne procesy myślowe i poznawcze zaczynają działać na najgłębszych poziomach umysłu podświadomego, czyli w miejscu gdzie powinna nastąpić oczekiwana zmiana. Amnezja może powstawać w momencie kiedy czujesz się w pełni bezpiecznie i komfortowo i może znaczyć, że sesja była dla ciebie bardzo miłym doświadczeniem.

Hipnoterapia jest w swych założeniach diametralnie odmienna od hipnozy scenicznej, podczas której ochotnicy chcący doświadczyć tego stanu, wychodzą na scenę i zostają dobrowolnie wprowadzeni w stan transu hipnotycznego, podczas którego wykonują różne czynności, które mają za zadanie zabawiać lub szokować publiczność. Podczas sesji hipnoterapii klinicznej nie będziesz poproszony/a o wykonywanie żadnych czynności lub nie musisz odpowiadać na żadne pytania, na które nie wyrazisz zgody lub nie są one umotywowane celem terapii. Nie istnieje możliwość aby bezwolnie pozostać w stanie transu hipnotycznego i w każdym momencie możesz dobrowolnie otworzyć oczy i zakończyć sesję.

Hipnoterapia jest zatwierdzoną formą terapii przez British Medical Association i jest stosowana również w ramach NHS (Angielskiej Służby Zdrowia). Jest bezpieczna i bez żadnych skutków ubocznych. Jednakże hipnoterpia nie powinna być przeprowadzana z pacjentami cierpiącymi na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne.

Jeśli w tym zakresie będą występować jakiekolwiek wątpliwości, zostaną one rozwikłane podczas bezpłatnej konsultacji.

Dla zapewnienia najwyższych kwalifikacji zawodowych edukację w zakresie hipnoterapii klinicznej odbyłem w London College of Clinical Hypnosis pod patronatem Univercity of West London i jestem członkiem British Society of Clinical Hypnosis.

http://youtu.be/IB2ZSmmIm5M

Czy mogę nie wybudzić się z transu hipnotycznego? +

Nie. W każdym momencie możesz powrócić do stanu pełnej świadomości lub możesz zignorować podawane sugestie. Nikt nie może zostać „uwięzionym” w transie hipnotycznym wbrew własnej woli lub zgodnie z nią. Podczas transu mogą wystąpić odczucia określane jako błogość i stan głębokiego zadowolenia, które wielokrotnie wpływają na to, że możesz chcieć pozostać w tym stanie jak najdłużej.

Jeśli świadomie będziesz chciał/a przedłużyć stan transu, może to tylko nastąpić za twoją własną zgodą i przyzwoleniem. Jeśli czas sesji na to nie pozwala istnieją łagodne techniki wybudzania, które pomogą ci w odzyskaniu pełnej świadomości w której nastąpi pełna integracja z czasem i rzeczywistością zewnętrzną.

Czy będę pamiętać wszystkie szczegóły sesji hipnoterapeutycznej? +

Może zdarzyć się, że nie będziesz pamiętać/ała wszystkich szczegółów sesji hipnoterapeutycznej. To znaczy, że świadomie możesz nie pamiętać całości usłyszanych informacji podczas stanu transu lub ich części. Jest to naturalne zjawisko tzw. amnezji. Amnezja występuje wówczas kiedy twoje wewnętrzne procesy myślowe i poznawcze zaczynają działać na najgłębszych poziomach umysłu podświadomego, czyli w miejscu gdzie powinna nastąpić oczekiwana zmiana. Amnezja może powstawać w momencie kiedy czujesz się w pełni bezpiecznie i komfortowo i może znaczyć, że sesja była dla ciebie bardzo miłym doświadczeniem.

Pomimo występowania amnezji, masz zawsze całkowitą kontrolę nad procesem i nad tym jak przebiega sesja. Jeśli cokolwiek jest sprzeczne z twoimi oczekiwaniami lub akceptacją, natychmiast twoje postrzeganie wraca do stanu rzeczywistego i normalnego odczuwania.

Brak wspomnień na temat niektórych lub wszystkich szczegółów jest stanem naturalnym i wspomaga proces wewnętrznego uzdrawiania. Wiele przeżytych traum lub negatywnych zdarzeń występuje w umyśle podświadomym jako odrębna część twojej osobowości, która w celach uzdrowienia jest spychana w głębokie jego poziomy. Tak samo może wyglądać stan uzdrawiania tych części osobowości, który odbywa się poza twoim świadomym postrzeganiem. Jedynie co możesz zacząć dostrzegać to sam fakt zmiany myślenia lub twojego zachowania.

Czy dzięki hipnozie mogę przypomnieć sobie przeszłe, zapomniane zdarzenia? +

Hipnoza może pomóc w ponownym przeżywaniu przeszłych zdarzeń, które wydarzyły się w rzeczywistości, ale nie jest to droga do określania, czy faktycznie dane zdarzenie miało miejsce lub też nie. Podczas transu hipnotycznego i trwania umysłu w stanie tzw. logiki transu, wszelkie zdarzenia, które mogą wydawać się prawdziwe, mogą być jednocześnie projekcją fałszywą, powstałą w wyniku działania emocji i przewidywań.

Oczywiście podczas transu hipnotycznego, a w szczególności regresu występuje zjawisko ponownego przeżywania zdarzeń przeszłości, najczęściej jako tzw. świadek wydarzenia, ale nie można w takim stanie zagwarantować wszelkiej pewności, że dane zdarzenia są odtworzone we wszelkich szczegółach poprawnie. Trans hipnotyczny może zatem być postrzegany jako forma asysty w odtwarzaniu i przywoływaniu przeszłości i jej doświadczania.

Jak wyglada konsultacja & czas trwania sesji? +

Możesz odbyć bezpłatną konsultację osobistą, podczas której otrzymasz informację, czy ta forma terapii jest odpowiednia w twoim przypadku lub dolegliwości. Konsultacja pozwala terapeucie na zebranie podstawowych informacji o przypadku, jak również jest sposobem abyś mógł/a zadać nurtujące cię pytania przed jakąkolwiek formą podjęcia decyzji o terapii.

Pierwsza sesja trwa około 90 minut i rozpoczyna się wywiadem, podczas którego terapeuta ma za zadanie poznać ciebie, twój sposób życia i uzyskać wszelkie informacje, które przyczynią się do nawiązania lepszego dialogu terapeutycznego. Głównym celem i zadaniem pierwszej sesji jest zbudowanie wzajemnego zaufania i poznanie twoich reakcji na indukcje hipnotyczne i sposób ich percepcji.

Podczas pierwszej sesji otrzymasz również pełne wyjaśnienie dotyczące hipnoterapii i przebiegu sesji. Cele hipnoterapii są omawiane i uzgadniane, mając na uwadze ich realność i możliwość osiągnięcia. W każdym momencie podczas rozmowy możesz zadawać pytania, dotyczące terapii lub hipnozy. W momencie kiedy wszystko zostanie wyjaśnione, odpowiedzi na pytania uzyskane, a cele uzgodnione terapeuta rozpocznie właściwą część sesji, czyli wprowadzi cię w trans hipnotyczny, podczas którego będą podane sugestie hipnotyczne, zgodne z wcześniej określonym celem terapeutycznym

Niektóre dolegliwości lub nałogi, jak dla przykładu nałóg palenia tytoniu, wymagają jednej, dłuższej, bardziej intensywnej sesji terapeutycznej. Wszelkie inne przypadki wymagają średnio planu terapii, która może zawierać się w 3-4 sesjach. Z reguły pierwsze 3 sesje prowadzone są w odstępach co tygodniowych, lub innych indywidualnie określonych na podstawie twoich indywidualnych potrzeb i przebiegu terapii.

Wraz z każdą kolejną sesją możesz odczuwać większy poziom relaksacji i odprężenia, który występować będzie szybciej, pozwalając tym samym na osiągniecie głębszych stanów transu hipnotycznego. Zadaniem hipnoterapeuty jest przeprowadzenie jak najbardziej efektywnej i skutecznej formy terapii w jak najkrótszym czasie.

Poprawa twojego stanu lub twoich zachowań może być widoczna również już po 2 sesjach, jednakże większość przypadków wymaga większej ich ilości i jest uzależniona od występujących problemów lub stanów emocjonalnych, jak również twoich osobistych predyspozycji do osiągnięcia oczekiwanej zmiany. Każda kolejna sesja po sesji zapoznawczej trwać będzie z reguły około 60 minut. Dodatkowo możesz otrzymać „pracę domową”, która zwiększy skuteczność terapii.

Czy hipnoterapia jest odpowiednia dla ciebie? +

Umysł nieświadomy pełni bardzo ważną rolę w naszym codziennym życiu. Jest odpowiedzialny nie tylko za funkcjonowanie organizmu, którym steruje za pomocą systemu nerwowego, który reguluje wszelkie funkcje autonomiczne podtrzymujące życie, które są niezależne od świadomej woli człowieka, np.: bicie serca, trawienie lub regulacja temperatury ciała, ale również odpowiada za emocje, uczucia i nawyki.

Umysł podświadomy odpowiedzialny jest za około 95% wszelkich działań człowieka, które pozostają poza jego świadomą kontrolą. Jak dowodzi psychologia behawioralna wszelkie nasze zachowania są formą nawyków, czyli wyuczonych i nabytych reakcji na zdarzenia zewnętrzne.

Taka forma zachowania jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki, żyjącej w środowisku pełnym informacji i stymulantów zewnętrznych. Żadna istota żyjąca nie jest w stanie funkcjonować bez tej ważnej części jaką jest umysł podświadomy, który gwarantuje jednocześnie przetrwanie.

Istnieje jeszcze inny aspekt umysłu podświadomego, który może jednocześnie przechowywać nawyki, cechy charakteru i zachowania, które gwarantują nam szczęśliwe i zdrowe funkcjonowanie, jak również może i wielokrotnie przechowuje wszelkie cechy, które mogą być destrukcyjne lub negatywne.

Wszelkie zachowania i nawyki w przeważającej części są wykształcone w dzieciństwie i determinują zachowanie danej jednostki w jej dorosłym życiu. Stare porzekadło „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, sprawdza się idealnie do określenia mechanizmu oddziaływania umysłu podświadomego na wszelkie osiągnięcia życiowe lub też ich brak.

Z reguły w stanie „normalnej” świadomości bardzo trudno jest dokonać zmiany negatywnych zachowań, nawyków i nałogów, ponieważ umysł funkcjonuje na częstotliwości fal mózgowych, które skoncentrowane są na przetrwaniu i działaniu, a nie na dokonywaniu zmian. W związku z tym w większości wypadków występuje ograniczony dostęp do zasobów umysłu podświadomego, w którym należy dokonać niezbędnych poprawek dotyczących wzorców zachowań i reakcji.

Stan transu hipnotycznego pozwala na bezpośrednie połączenie z umysłem podświadomym i tym samym na dokonanie zmian głęboko w jego strukturach emocjonalnych, uczuć, nawyków, nałogów, lęków lub stanów stresu.

Wszelkie formy terapii prowadzone w stanie „normalnej” świadomości mają ograniczone działanie na umysł podświadomy, ponieważ opierają się tylko na logice i świadomym zrozumieniu, które w większości wypadków są determinowane podświadomymi programami.

Jeśli możesz sobie coś wyobrazić, przypomnieć lub poczuć zdarzenie z przeszłości lub emocje panujące w danym momencie, to jesteś osobą, która może z łatwością osiągnąć stan transu hipnotycznego, a tym samym doświadczyć pozytywnych oddziaływań hipnoterapii.

Czy hipnoterapia jest sprzeczna z nauką Kościoła lub inną religią? +

Hipnoterapia nie wykorzystuje żadnych przekazów religijnych. Podczas sesji używany jest język nie związany z żadną tradycją religijną lub obrzędami. Hipnoterapia jest naukowo potwierdzoną formą terapii, która ma za zadanie zmienić negatywne formy zachowania, wykorzystując naturalne zdolności umysłu.

Hipnoterapeuta w celu pogłębienia relacji z tobą, może wykorzystać zwroty często przez ciebie używane. Mogą być to zwroty zgodne z twoim osobistym postrzeganiem duchowości i spraw religii.

Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie, zasięgnij porady odpowiedniej osoby w twoim Kościele Parafialnym, Zborze lub winnym miejscu do tego odpowiednim.

Odpowiedzi dotyczące nagrań

Czy mogę słuchać nagrań autohipnotycznych podczas prowadzenia samochodu? +

ABSOLUTNIE NIE. Nagrania kierowanej autohipnozy mają za zadanie wywołać stan transu hipnotycznego, który jest odmiennym stanem świadomości. W związku z tym występuje niebezpieczeństwo nieadekwatnej oceny sytuacji drogowej. Podczas słuchania nagrań zabronione jest kierowanie pojazdem lub obsługa jakichkolwiek urządzeń mechanicznych. Nie zastosowanie się do tego zakazu może spowodować narażenie twojego życia lub zdrowia, jak również i innych osób będących w twoim otoczeniu lub innych uczestników ruchu drogowego.

http://youtu.be/kS3QP7YgTYM

Jak najlepiej słuchać nagrań autohipnotycznych? +

Nagrań najlepiej słuchać w miejscu gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzać i gdzie możesz czuć się bezpiecznie i w pełni odprężenia. W zależności od typu nagrania, odpowiednią pozycją może być pozycja siedząca na krześle lub w fotelu, lub pozycja leżąca. Informację jak odsłuchiwać dane nagranie znajdziesz w części wprowadzającej każdego z nich.

Najlepszy czas odsłuchu nagrań dziennych to okres zaraz po przebudzeniu, po obfitym posiłku w porze obiadowej, lub przed przed snem. Nagrania nocne najlepiej odsłuchiwać przed snem lub leżąc w łóżku. Nawet wówczas kiedy zaśniesz, niezbędne informacje będą docierały do twojego umysłu podświadomego, który jest częścią ciebie, która nigdy nie śpi.

Jak często powinienem/am odsłuchiwać nagrania autohipnotyczne? +

Częstotliwość  jest uzależniona od typu nagrania i prędkości występujących zmian. Zalecam odsłuchiwać nagrania najczęściej jak to tylko możliwe. Moją osobistą rekomendacją jest odsłuchiwanie nagrań dziennych raz lub dwa razy dziennie przez okres pierwszych dwóch tygodni.

Każdy doświadcza hipnozy na swój własny sposób. Niektóre osoby potrzebują więcej czasu niż inne na dokonanie oczekiwanych zmian. Zacznij od słuchania raz dziennie nagrania dziennego i zacznij obserwować swoje reakcje. na podstawie tych obserwacji będzie możliwa odpowiednia adaptacja.

Jeśli zakupiony przez ciebie zestaw zawiera nagranie dzienne i nocne, proponuję odsłuchiwać nagranie dzienne 2-3 razy w tygodniu, w taki sposób aby niemożliwe było zapadniecie w sen i nagranie nocne codziennie przed snem lub podczas nocnego odpoczynku.

Wszelkie instrukcje znajdziesz w części wprowadzającej do zakupionej wersji nagrania lub nagrań.

Jak szybko zauważę pierwsze zmiany? +

Hipnoterapia jak również odsłuch nagrań kierowanej auto-hipnozy oddziałuje w różnym stopniu na różne osoby. Niemniej jednak pozytywne efekty mogą być widoczne w twoim zachowaniu już po pierwszym odsłuchu. Oczywiście im częściej będziesz słuchać tym szybciej nastąpią długotrwałe i oczekiwane zmiany.

Wraz z czasem stosowania nagrań, więcej pozytywnych sugestii będzie docierało do twojego umysłu podświadomego i będzie przez niego akceptowanych. Tym sposobem zmiany będą dokonywane na głębokich poziomach twojej osobowości, stając się integralną częścią ciebie i twojego nowego sposobu zachowania i/lub reakcji na zdarzenia zewnętrzne.

Im istnieje głębsze powiązanie emocjonalne z daną formą twojego zachowania, tym wymagany będzie dłuższy czas, który potrzebny będzie na dokonanie odpowiedniej zmiany. Niektóre nawyki lub formy zachowania, które kształtowane były przez wiele lat również będą wymagały dłuższego czasu odsłuchu.

Najlepszym sposobem jest obserwacja swoich zachowań i działanie zgodnie z nimi i wymogami danej sytuacji.

 http://youtu.be/9mDx952dKAM

Czy mogę słuchać wielu nagrań autohipnotycznych jednocześnie? +

Tak, jest to jak najbardziej możliwe, ale zależy to oczywiście od twoich osobistych preferencji i okoliczności. Jeśli masz kilka problemów, z którymi chcesz się uporać, moją radą jest najpierw skoncentrowanie się na najważniejszej sprawie lub zagadnieniu. Zbytnie rozpraszanie się na kilka wątków może niepotrzebnie opóźnić oczekiwane zmiany.

Jeśli jesteś osobą zupełnie nową w dziedzinie auto-hipnozy lub nigdy nie miałeś/aś styczności z prowadzoną relaksacją, medytacją lub technikami mindfulness, proponuję skupić się na jednym nagraniu przez okres pierwszego tygodnia. Będziesz wówczas mógł/a ocenić swoje postępy i adekwatnie dołączać inne nagrania, które będą pomocne w innym zagadnieniu.

W tym zakresie nie ma złotej reguły w związku z tym rób to, co jest dla ciebie najbardziej odpowiednie i z czym czujesz się najlepiej. Szybkie efekty będą świadczyć o odpowiedniej strategii i zaangażowaniu.

Co jeśli zapadnę w sen podczas odsłuchu nagrań autohipnotycznych? +

Nagrania nocne są tak skonstruowane, że zapadnięcie w sen jest procesem całkiem naturalnym i wręcz celowym. jednakże nagrania dzienne są przeznaczone do odsłuchu bez zapadania w stan snu.

Odsłuch w stanie świadomym ma za zadanie wprowadzenie zmian przede wszystkim w twoim sposobie myślenia i rozumienia, które jest częścią akceptacji zmian również przez świadomą część umysłu. Zrozumienie świadome i wytworzenie nowych form zachowań w umyśle podświadomym zapewni szybsze, głębsze i trwalsze zmiany.

Wielokrotnie osoby, które doświadczają stanu głębokiego transu, dochodzą do wniosku, że zasnęły. Nie jest to jednak prawdą. Zdarza się, że pacjenci podczas sesji znajdują się w takim stanie rozluźnienia ciała fizycznego, że zaczynają pochrapywać, a ich myśli krążą daleko w dla nich tylko znanym miejscu i czasie, ale mimo tego są w pełni świadomi i odpowiadają na zadane pytania.

Zapadnięcie w sen może się jednak zdarzyć podczas dziennego odsłuchu. Sposobem aby temu zapobiec jest zajęcie pozycji siedzącej na krześle z wyprostowanym kręgosłupem. Osoby z mocniejszą tendencją do zapadania w sen mogą siedzieć bez opierania pleców.

Znajdziesz Mnie Również Tutaj

facebooktwitteryoutubelinkedinemail